top of page

SPENN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

SPENN_2022_2_
SPENN_2023_1_
SPENN_2021_35
SPENN_2021_37
SPENN_2021_38
SPENN_2021_311
SPENN_2021_46
SPENN_2021_315
SPENN_2021_316
SPENN_2021_412
SPENN_2021_324
«Redesign på vårt næringsmagasin SPENN har gitt oss nye lesere og vi får mange gode tilbakemeldinger fra annonsørene. Lyche Design har imponert oss med å være foroverlent, profesjonell og besitte stor faglig kompetanse»

 

Anita S. Dietrichson, adm.dir.

Magasinet SPENN er et inspirerende magasin med fokus på regionens næringsliv

Omfang // 44 sider, seks ganger i året, 7500 eksemplarer

Distribusjon // Sendes til drøyt 1000 medlemsbedrifter og står i stativer på blant annet Kjevik lufthavn og Kristiansand fergeterminal

 

LYCHE DESIGN er fast designer av magasinet SPENN og sto for redesignet og konseptutviklingen i 2015. I arbeidet inngår  rådgiving, produksjon av layout, illustrasjon, gjennomlesing og tegnsettingskorrektur.

bottom of page