SPENN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

SPENN_2020_5_
SPENN_2020_4_3
SPENN_2020_1_6
SPENN_2020_1_7
SPENN_2020_1_8
SPENN_2020_1_17
SPENN_2020_1_13
SPENN_2020_4_15
SPENN_2018_5_22
SPENN_2020_1_11
SPENN_2020_4_24
«Redesign på vårt næringsmagasin SPENN har gitt oss nye lesere og vi får mange gode tilbakemeldinger fra annonsørene. Lyche Design har imponert oss med å være foroverlent, profesjonell og besitte stor faglig kompetanse»

 

Anita S. Dietrichson, adm.dir.

Magasinet SPENN er et inspirerende magasin med fokus på regionens næringsliv

Omfang // 44 sider, seks ganger i året, 7500 eksemplarer

Distribusjon // Sendes til drøyt 1000 medlemsbedrifter og står i stativer på blant annet Kjevik lufthavn og Kristiansand fergeterminal

 

LYCHE DESIGN er fast designer av magasinet SPENN og sto for redesignet og konseptutviklingen i 2015. I arbeidet inngår  rådgiving, produksjon av layout, illustrasjon, gjennomlesing og tegnsettingskorrektur.