top of page

BRANN & SIKKERHET

Norsk brannvernforening

Brann_2_2020_
Brann_1_2020_2
Brann_2_2020_3
Brann_3_2020_4
Brann_4_2020_7
Brann_4_2020_8
Brann_2_2020_12
Brann_5_2020_14
Brann_5_2020_15
Brann_1_2020_20
Brann_2_2020_22

Magasinet Brann & Sikkerhet er et fagblad om brannvern og sikkerhet

Omfang // 40–48 sider, seks ganger i året

Distribusjon // Sendes til abonnenter

 

LYCHE DESIGN har vært magasindesigner for magasinet fra januar 2020 til august 2021. I arbeidet inngikk produksjon av layout, rådgiving, gjennomlesing og korrektur.

bottom of page