top of page

JERNBANEVERKET

Komprimert handlingsplan

Jernbaneverket | Irene Buxrud Lyche
Jernbaneverket | Irene Buxrud Lyche
Jernbaneverket | Irene Buxrud Lyche
Jernbaneverket | Irene Buxrud Lyche

Intercity – gjør Østlandet til ett arbeidsmarked

Omfang // 12 sider

 

Irene B. Lyche gjorde design via REDINK i 2011

bottom of page