top of page
Prøvetrykk fra Haugesund Bok og Offset

LYCHES METODE

Lyche design jobber tett sammen med oppdragsgiver. For å tydeliggjøre prosessen, er den delt opp i fem faser.

 

1. Innsikt

I et briefmøte går vi i dybden på hvem kunden og målgruppen er – og hva slag produkt og effekt som ønskes.

 

2. Konsept

I idéfasen letes etter kundens visuelle uttrykk. Samtidig diskuterer vi sekjsonering, innholdselementer og sideplan. Litt senere i fasen presenteres skisser.

 

3. Produksjon

Tekst og foto settes i layout i InDesign. Deretter to korrekturrunder i PDF-dokument.

 

4. Repro

Fotobehandling og klargjøring av filer.

 

5. Produksjonsledelse

Fremdrift og kontakt med kunde og leverandører underveis i prosessen.

bottom of page