top of page

VIRKELIG 80

Kruse Smiths jubileumsmagasin

VIRKELIG | Lyche Design
VIRKELIG | Lyche | Magasindesign
VIRKELIG | Lyche Design
VIRKELIG | Lyche Design
KS_JubMag_12.jpg
VIRKELIG | Lyche Design
VIRKELIG | Lyche | Magasindesign
VIRKELIG | Lyche | Magasindesign
VIRKELIG | Lyche Design
VIRKELIG | Lyche Design
VIRKELIG | Lyche Design
VIRKELIG | Lyche Design
VIRKELIG | Lyche Design
VIRKELIG | Lyche | Magasindesign
VIRKELIG | Lyche | Magasindesign
VIRKELIG | Lyche Design
«For et magasin altså! SÅ mange gode bilder og en moderne og ren profil. BRA JOBBA!!! Dette løfter stoltheten fra 80-årsfesten bare videre – inn i alle ansattes hjem og til deres familier. Hjertelig takk»

 

Sissel Leire, styreleder

Jubileumsmagasinet VIRKELIG presenterer Kruse Smiths fortid, nåtid og framtid. Du møter bedriftens ansatte, prosjekter og engasjement, i form av gode bilder, historier og fakta.

Omfang // 52 sider, én utgivelse, 1350 eksemplarer

Distribusjon // Sendes hjem til alle ansatte i Kruse Smith

 

LYCHE DESIGN har i samarbeid med Eskedal kommunikasjon på tekst, laget hele magasinet fra idé til ferdig produkt. Lyche Design har bidratt med konseptutvikling, art direction, design, illustrasjon, gjennomlesing, tegnsettingskorrektur og prosjektledelse av foto, illustrasjon og trykk.

bottom of page