NORGES TELEVISJON

Sluttrapport

Historien om det digitale bakkenettet

Omfang // 62 sider

 

Irene B. Lyche gjorde design og konseptuelt arbeid via Dinamo/REDINK i 2010

  • Facebook Black Square
  • LinkedIn Black Square
  • SM-symbol-Lyche.png
  • Facebook Black Square
  • LinkedIn Black Square